Spisak advokatskih pripravnika


1. AHMEDSPAHIĆ (Amira) EDIN iz Sarajeva ul. Teheranski Trg br. 12 (kod advokata Kolić Kadrije)
2. ABAZ (Fadila) MERIMA iz Sarajeva ul. Zaima Šarca br. 47 (kod advokata Abaz Fadila)
3. ABAZ (Fadila) VILDANA iz Sarajeva ul. Zaima Šarca br. 47 (kod advokata Abaz Fadila)
4. AGANOVIĆ (Zlatka) ELDAR iz Sarajeva ul. Muhameda Hadžijahića br. 55 (kod advokata Ljubov-Aganović Behija)
5. ALIBAŠIĆ (Midhata) EDVIN iz Saarajeva ul. Humska br. 380 (kod advokata Plećan Asifa)
6. ALIKADIĆ (Fuada) JASMIN iz Vogošće ul. Tome Mendeša br. 59 (kod advokata Fahrudina Ibrišimović)
7. ARNAUT (Ognjena) DEJAN iz Sarajeva ul. M. Ćazima Ćatića br. 14 (kod advokata Muhić Nedima)
8. ARNAUTOVIĆ (Seada) AIDA iz Sarajeva ul. Envera Šehovića br.6 (kod advokata Veledar Ethema)
9. AVDAGIĆ (Zuhdija) AZRA iz Sarajeva ul. Josipa Pančića br. 4 (kod advokata Inje Pašalić)
10. AVDIBAŠIĆ (Salema) NEDIM iz Sarajeva ul. Orahov brijeg do broja 56 (kod advokata Arslanagić Elmira)
11. BAJRAMOVIĆ (Zijad) SEAD iz Sartajeva ul. Grlića br. 5 (kod advokata Arslanagić Elmira)
12. BAJRAKTAREVIĆ (Muje) FEĐA iz Sarajeva ul. Hendek br. 1 (kod advokata Danijele Saller Osenk)
13. BAŠIĆ (Hajrudina) DALILA iz Sarajeva ul. Hameda Buljubašića br. 58 (kod advokata Safeta Medoševića)
14. BATLAK (Edina) TAJANA iz Sarajeva ul. Envera Šehovića br. 56 (advokatsko društvo „MARIĆ & CO“)
15. BAVČIĆ (Mehmedalije) ADISA iz Sarajeva ul. Skenderija br. 54 (kod advokata Imamović Amile)
16. BEBA (Nedima) SELMA iz Sarajeva ul. Zagrebačka br. 28 (kod advokata Plaćan Asifa)
17. BEĆA (Esada) NEDŽAD iz Sarajeva ul. Varaždinska br. 46 (kod advokata Medošević Safeta)
18. BEGIĆ (Asima) ELMA iz Sarajeva ul. Kurtina Sokak br. 12 (kod advokata Maglajlić Nenada)
19. BEHLILOVIĆ (Narcisa) JESENKO iz Sarajeva ul. Bolnička br. 34 (advokatsko društvo ''Spaho'')
20. BILIĆ (Senada) ADNA iz Sarajeva ul. Dr. Silve Rizvanbegović B1B (kod advokata Bilić Senada)
21. BISER (Adnana) ALISA iz Sarajeva ul. Derviša Numića br. 18 B (kod advokata Biser Adnana)
22. BOGUĆANIN (Ševkije) AMINA iz Sarajeva ul. Hošin brijeg br. 44 (kod advokata Makarević Murise)
23. BRADIĆ (Saliha) NEGRA iz sarajeva ul. Bolnička br.34 (kod advokata Kerima Karabdića)
24. BRANKOVIĆ (Edin) AMRA iz Sarajeva ul. Hakije Kulenovića br. 2 (kod advokata Aldina Lejlića)
25. BRULIĆ (Hamdije) ANELA iz Sarajeva ul. Sjenička (kod advokata Čelik Kerima)
26. CERIC (Azimira) VEDRAN iz Sarajeva ul. Rudolfa Rude Tomića br. 32 ( koda advokata Lejle Sijerčić)
27. ČARKOVIĆ (Nusreta) MERIMA Iz Sarajeva ul. Ramića bnja br. 6 (kod advokata Duraković Morankić Dine)
28. ČOLAKOVIĆ (Emira) DUNJA iz Sarajeva ul. Jadranska br.1 (kod advokata Alija Galijatović)
29. ČONGO (Nijaza) EMIR iz Sarajeva ul. Nike Kolumbića br. 113 (kod advokata Oprašić Adisa)
30. ĆERIMI (Ramadana) NADIRA iz Sarajeva ul. Bratunačka Čikma br. 8 (kod advokata Hrvačić Esada)
31. ĆESKO(Dževada) AMIRA iz Sarajeva ul. Porodice Korkut br.46 (kod advokata Hrvačić Esada)
32. DEDIĆ (Mirsada) NERMA iz Sarajeva ul. Nova br.18 (kod advokata Bojana Tkalčić-Đulić)
33. DELIMUSTAFIĆ (Avde) DINO iz Sarajeva ul. Bistrik Medresa br. 22 (kod advokata Mirze Mušinbegović)
34. DEMIROVIĆ – HAMZIĆ (Elmasa) SELMA iz Sarajeva ul. Marka Marulića br. 21 (advokatsko društvo „MARIĆ & CO“)
35. DURAKOVIĆ (Kemala) ELDINA iz Bugojana ul. Kulina Bana br.10 (kod advokata Karabdić Kerima)
36. DŽAFEROVIĆ (Šefika) JASMINA iz Sarajeva ul. Behdžeta Mutevelića br. 63 (kod advokata Milanović Lalić Mirne)
37. DŽANKO (Hamida) LEJLA iz Sarajeva ul. Trg Međunarodnog prijateljstva br. 13 (kod advokata Džandžanović Hamida)
38. DŽUHO (Ramiza) AZRA iz Sarajeva ul. Viteška br. 12 (kod advokata Suljić Edina)
39. ĐAPO (Emira ) NEŽA iz Sarajeva ul. Paromlinska br. 31 (kod advokata Eterović Amile)
40. ĐEVIĆ (Dragana) MILAN iz Sarajeva ul. Maršala Tita br. 29 (kod advokata Avdagić Karić Ajle)
41. ĐUGUM (Enisa) AMINA iz Sarajeva ul. S.S. Kranjčevića br.18 (advokatsko društvo Marić & Co“)
42. ĐULALIĆ (Mehmeda) SANJIN iz Sarajeva ul. Bolnička br.32 (kod advokata Karkin Rusmira)
43. ĐURĐEVIĆ (Mirhada) DUNJA iz Sarajeva ul. Hamze Orlovića br. 4 (kod advokata Lejle Sijerčić)
44. GANIJA (Abdulaha) AMILA iz Sarajeva ul. Jahijela Fincija br. 22 Ilidža (kod advokata Ganija Abdulaha)
45. GAVRANKAPETANOVIĆ (Huseina) AZRA iz Sarajeva ul. Muse Čazima Čatića br. 10 (zajednička advokatska kancelarija Salihagić Amir i Mušija Armin)
46. GAVRANOVIĆ (Hašima) VEDRAN iz Sarajeva ul. Zmaja od Bosne br. 18 (kod advokata Zijada Šušića)
47. GERIN (Ahmeta) JASMIN iz Sarajeva ul. Himze Polovine br. 31 (kod advokata Varunek Gorana)
48. GLAMOČLIJA (Zdravke) SUNČICA iz Sarajeva ul. Zelenih Beretki br. 18 (kod advokata Romano Zlatana)
49. GOGIĆ (Enesa) MIRZA iz Sarajeva ul. Antuna Hangija br. 94 (kod advokata Gorana Varunek)
50. GOTOVUŠA (Esada) ENA iz Sarajeva ul. Dalmatinska br. 13 (Zajednička advokatska kancelarija „NOŽICA SENKA I KANLIĆ MIRELA“)
51. GRAČIĆ (Senada) ALEN iz Sarajeva ul.Zmaja od Bosne br.24 (kod advokata Amile Eterović)
52. GURDA (Seada) DELILA iz Sarajeva ul. Nerkesijina br. 31 (kod advokata Šabić Sejada)
53. GUŠIĆ (Seada) SAMRA iz Sarajeva ul. Kromolj br. 56 (kod advokata Esada Hrvačića)
54. HABUL (Safeta) JASMINA Iz Tuzle Ul. Stupine B8 (zajednička advokatska kancelarija NOŽICA SENKA I KANLIĆ MIRELA)
55. HADŽIAHMETOVIĆ (Enesa) ARIJANA iz Sarajeva ul. Ložionička br.7 (advokatsko društvo „MARIĆ &CO“)
56. HADŽIAHMETOVIĆ (Fehima) ŠEJLA iz Sarajeva ul. Glavogodina br. 23 – Ilidža (kod advokata Podrug Sanela)
57. HADŽIĆ (Enesa) AMIR iz Sarajeva ul. Kolodvorska br.7 (kod advokata Omara Mehmedbašića)
58. HADŽIHASANOVIĆ (Hajre) ENISA iz Sarajeva ul. Prusačka br. 11 (kod advokata Halilagić Suade)
59. HAJDER (Ferika) MIRELA iz Sarajeva ul. Fetaha Bećirbegovića br. 23 (kod advokata Kadić Sulejmana)
60. HARAČIĆ (Senada) MAJDA iz Sarajeva uzl. Muftije Džabića br. 1 (kod advokata Duljković Mirzete)
61. HASANBEGOVIĆ (Kemaludina) DALILA iz Sarajeva ul. Reisa Fehima Spahe br. 120 (kod advokata Muhović Bahrije)
62. HASANOVIĆ (Beće) EMIR iz Sarajeva ul. Merhemića Trg br. 12 (kod advokata Emine Hasanović)
63. HASOVIĆ (Menfusa) AMIN iz Sarajeva ul. Tuzlanska bb (kod advokata Katica Damira)
64. HASOVIĆ BRAJLOVIĆ (Mustafe) EMINA iz Sarajeva ul. Hamdije Kreševljakovića br. 61 (kod advokta Ademović Nedima)
65. HODŽIĆ (Hazima) MERDAN iz Sarajeva ul. Ferde Hauotmana br. 4/I (kod advokata Nadarević Suzane)
66. HRUSTEMOVIĆ (Adila) ALMA iz Sarajeva ul. Jedileri do broj 3B (kod advokata Purišević Taibe)
67. IBRAHIMOVIĆ (Sakiba) TIMUR iz Sarajeva ul. Derviša Numića br. 7 (kod advokata Bečirović Džemaila)
68. IMAMOVIĆ (Envera) AMIR iz Sarajeva ul. Asima Ferhatovića br.17 (kod advokata Mićunović Dragana)
69. IMAMOVIĆ (Enesa) DINO iz Sarajeva ul. Izeta Karšića br. 144 (kod advokata Cocalić Fikreta)
70. JAJAGIĆ (Muzafera) DINO iz Sarajeva Kasindolska br.98 Ilidža (kod advokata Jajagić Muzafera)
71. JELIČIĆ (Draška) MIA iz Sarajeva ul. Silvije Strahimira Kranjčevića br. 13 ( kod advokata Amre Gurde)
72. JUSUFBEGOVIĆ (Zijada) ADMIR iz Sarajeva ul. Antuna Hangija br. 100 (advokatsko društvo „SPAHO“)
73. JUSUFBEGOVIĆ (Mustafe) SAFET iz Sarajeva ul. Bosanska br. 15 (kod advokata Hadžiomeragić Džeme)
74. KABA(Ibrahima)ELMA iz Sarajeva ul. Franca Lehara br. 9 (kod advokata Pašalić Inje)
75. KAFEDŽIĆ (Edina) SELMA iz Sarajeva ul. Maršala Tita br.31 (kod advokata Asim Crnalića)
76. KAPO (MuhidinA) AJLA iz Sarajeva ul. Paromlinska 8(kod advokata Kapo Muhidina)
77. KAHRIĆ (Esada) MAIDA iz Sarajeva ul. Muhameda Hadžijahića br. 32 (kod advokata Hrvačić Esada)
78. KAHRIMANOVIĆ (Ibrahima) IZABELA iz Sarajeva ul. Tome Mendeša br. 26 kod advokata Podrug Sanela)
79. KAPIDŽIĆ (Emira) NAIDA iz Sarajeva ul. Husrefa Redžića br. 3 (kod advokata Kapidžić Emira)
80. KARAČIĆ (Smaje) NINA iz Sarajeva ul. Čekaluša br. 43 (kod advokata Vasvije Vidovi)
81. KARAHODŽIĆ (Muharema) MIRSAD iz Sarajeva ul. Golobrdica br. 12 (kod advokata Indire Karahodžić)
82. KARAHODŽIĆ (Muharema) LEJLA iz Sarajeva ul. Golobrdica br. 12 (kod advokata Indire Karahodžić)
83. KARADŽA (Faruka) ALMA iz Sarajeva ul. Vrbovska br. 6 (kod advokata Sanela Nezirić)
84. KAROVIĆ TURKUŠIĆ (Senada) LEJLA iz Sarajeva ul. Mihrivode br.22 (kod advokata Emira Kovačević)
85. KARUP (Ermina) DINO iz Sarajeva ul. Karima Zaimovića br. 3 (kod advokata Tarika Kapetanovića)
86. KATANA (Esada) SABINA iz Sarajeva ul. Samira Radovca br. 47 (kod advokata Plećan Asifa)
87. KATICA (Suada) ADNAN iz Sarajeva ul. Grličića br. 5a (kod advokata Katica Damira)
88. KLJUČO (Seada) SANDRO iz Sarajeva ul. Paromlinska br.19 (kod advokata Ključo Vesne)
89. KOBILJAK (Sulejmana) ADMIR iz Sarajeva ul. Novi Rezervoar br. 2 (advokatsko društvo „SPAHO“)
90. KOČO (Midhata) DAMIR iz Sarajeva ul Čekaluša br 74 (kod advokata Kočo Midhata)
91. KOLAŠINAC (Abida) VEDAD iz Sarajeva ul. Cicin Han br.35 (kod advokata Edine Jahić)
92. KOLDŽO ((Đevada) AZRA iz Sarajeva ul. Zvornička br. 29 (kod advokata Ljubović Aganović Behije)
93. KOLIĆ (Ibrahima) AMRA iz Sarajeva ul. Sastavci br. 9 (kod advokata Kolić Kadrije)
94. KOZINA (Željke ) DARIA iz Sarajeva ul. Trebevička br. 48 (kod advokata Makarević Murise)
95. KOŽO (Muzafera) SANELA iz Sarajeva ul. Lubinabr. 9 (kod advokata Mehonić Azema)
96. KRAMAR BAJKUŠA (Dragana) DRAGANA iz Sarajeva ul. Tvornička br.2 Ilidža (kod advokata Kramar Dragana)
97. KRUPALIJA (Zejnil) EMSAL iz Sarajeva ul. Hamdije Kreševljakovića br. 34 (kod advokata Krupalija Zejnila)
98. KUIĆ (Željka) NINO iz Sarajeva ul. Nahorevska br. 136c (kod advokata Adamović Vlade)
99. KUIĆ (Ivice) SVJETLANA iz Sarajeva ul. Mehmed Paše Sokolovića br. 20 (kod advokata Jahić Edine)
100. KULENOVIĆ (Adnana) LAMIS iz Sarajeva ul. Branilaca Sarajeva br.4 (kod advokata Miljković Seada)
101. KURTOVIĆ (Halke) iz Sarajeva ul. Sedrenik br. 153 (kod advokata Kurtović Hakije)
102. KURTOVIĆ (Rifata) LEJLA iz Sarajeva ul. Sedrenik br. 161 (kod advokata Kurtović Hakije)
103. KURTOVIĆ (Latifa) MAJA iz Sarajeva ul. Šefika Halimanovića br. 76 (kod advokata Kurtović Hakije)
104. LAKIĆ (Slavoljub) ANJA iz Pala ul. Srpskih ratnika bb (kod advokata Omara Eterovića)
105. LUCIĆ (Ante) TOMISLAV iz Sarajeva ul. Munira Gavrankapetanovića
106. MANJUŠAK (Nusreta) DAJANA iz Sarajeva ul. Trg Heroja br. 16 (kod advokata Mulahasanović Alme)
107. MEHIĆ (Ismeta) ZANJA iz Sarajeva ul. Hakije Kulenovića br.18 (kod advokata Mehić Ismeta)
108. MEHMEDBAŠIĆ (Rasima) VILDANA iz Sarajeva ul. Koševo br.10 (kod advokata Omara Mehmedbašića)
109. MEHMEDOVIĆ (Šabana) ARMELA iz Tuzle ul. Mandići br.201 (advokatsko društvo „MARIĆ & CO“)
110. MEHMEDOVIĆ (Envera) TIJANA iz Tešnja ul. Tešanja Krdija Blok Br. 3/III (kod advokata Mulahasanović Alme)
111. MEHONIĆ (Azema) MERIMA iz Sarajeva ul. Ferhadija br. 15 (kod advokata Mehonić Azema)
112. MEMIĆ (Hajran) ELA iz Sarajeva ul. Branislava Nušića br.166 (kod advokata Zeba Hajrana)
113. MESIHOVIĆ (Samira) ENA iz Sarajeva ul. Andreja Andrejevića br. 51 (kod advokata Huskić Nusmira)
114. MEŠIĆ (Mirsada) AIDA iz Sarajeva ul. Maria Mikulića br. 32 (kod advokata Sadika Hote)
115. MEŠIĆ (Saliha) AMER iz Sarajeva ul. Envera Šehovića br. 60/VI (kod advokata Gorčić Sanele)
116. MEZILDŽIĆ (Huseina) SELMA iz Sarajeva ul. S. Mandića Dende br. 2 (kod advokata Ismeta Hamzić)
117. MUJIĆ (Reufika) SABINA iz Sarajeva ul. Samira Radovića br. 20 (kod advokata Tkalčić-Đulić Bojane)
118. MULALIĆ (Ševala) ADO iz Sarajeva ulica Isevića sokak br. 2 (kod advokata Edina Tabučije)
119. MUŠANOVIĆ (Muzafera) MERIS iz Sarajeva ulica Aleja Lipa broj 51 (kod advokata Gorana Varuneka)
120. MUŠIĆ ( Huseina) MAJDA iz Sarajeva ul. Ejuba Ademovića br.28 (kod advokata Nedžle Šehić)
121. MUŠINBEGOVIĆ (Hasiba) EDIN iz sarajeva ul. Adija Mulabegovića br.12 (kod advokata Mušinbegović Mirze)
122. NEZIREVIĆ (Ekrema) BELMA iz Sarjeva ul. Behdžeta Mutevelića 117/I (kod advokata Kurtović Hakije)
123. NEZIRIĆ (Asima) AMELA iz Sarajeva ul. Trnovska br.2 (kod advokata Nezirić Sanela)
124. NIKOLIĆ (Ratka) RADOMIR iz Istočnog Sarajeva, ulica Ilidžanske brigade br. 2 (kod advokata Damira Alagića)
125. NINKOVIĆ (Izeta) MERSIHA iz Sarajeva ul. Trg međunarodnog prijateljstva br. 7 (kod advokata Kurtović Hakije)
126. OMERČAUŠEVIĆ (Rasima) DENIS iz Sarajeva ul. Hasana Brkića br. 2(kod advokata Hrvačić Esada)
127. OMERHODŽIĆ (Huse) BELMA iz Sarajeva ul. Muhameda Hadžijahića br. 58 (kod advokata Skopak Samine)
128. OSMIĆ-TARANIŠ (Ibrahima) EDINA iz Sarajeva ul. Soukbunar br. 105 (kod advokata Murise Makarević)
129. PALAMAR (Ašira) AZEMINA iz Sarajeva ul. Grbavička br. 69 (kod advokata Suljić Edina)
130. PAPIĆ (Šefke) MIRELA iz Srajeva ul. Ragiba Džinde br. 202 (kod advokata Kadić Sulejmana)
131. PAPIĆ (Muhameda) SELMA iz Sarajeva ul. Kovačevac br. 118 (kod advokata Suljić Edina)
132. PEŠTO (Senada) SANIN iz Sarajeva ul. Zaima Šarca br.34 (kod advokata Aščerić Minadir)
133. PILAVAC (Zlatka) MERSIHA iz Hrasnice Crnih Labudova br.6 (kod advokata Kadrije Kolić)
134. PINTOL (Esada) ANELA iz Sarajeva ul. 24 Juna br. 22 (kod advokata Omerović Elvedina)
135. POROBIĆ (Esada) ADISA iz Sarajeva ul. Zmaja od Bosne br. 30 (kod advokata Karabdić Kerima)
136. POROPAT (Milovana) DUNJA iz Sarajeva ul. Tome Mendeša br. 2 (kod advokata Poropat Senije)
137. POROPAT (Milovana) VEDRAN iz Sarajeva ul. Tome Mendeša br. 2 (kod advokata Poropat Senije)
138. POROVIĆ (Seada) SAIDA iz Sarajeva ul. Marka Marulića br. 19 ( zajednička advokatska kancelarija „EMINA SARAČEVIĆ I ADIS GAZIBEGOVIĆ)
139. PRSKALO (Anđelka) MARIJA iz Mostara ul. Bjaburških žrtava br. 134 (kod advokata Mirne Milanović Lalić)
140. PRŠEŠ (Salke) MUHAMED iz Goražda ul. Bega Mrša br. 4 (kod advokata Borovac Omera)
141. RAŠEVIĆ (Milorada) DUNJA iz Sarajeva ul. Envera Šehovića br. 60 (kod advokata Nade Filipović)
142. REMIĆ (Nikole) ALEKSANDAR iz Sarajeva ul. Porodice Ribar br. 1 (kod advokata Rusmira Karkin)
143. RIBIĆ (Fadila) SELMA iz Sarajeva ul. Škaljin sokak br.25 (kod advokata Kolić Kadrije)
144. RUVIĆ (Fuada) ARMIN iz Sarajeva ul. Radnićka br. 46 ( kod advokata Damira Alagić)
145. SABRIHAFIZOVIĆ (Džemila) SANJA iz Sarajeva ul. Augusta Brauna br.6 (kod advokata Edine Rešidović)
146. SARAJČIĆ (Hasiba) AIDA iz Sarajeva ul. Potur Šahidijina br. 39 (kod advokata Sipović Mirsada)
147. SARAJLIĆ (Nermina) ADNAN iz Sarajeva ul. Nikole Kašikovića br.7 (kod advokata Čustović Naide)
148. SEJDIĆ (Rame) NERMINA iz sarajeva ul. Trg Oteškog Bataljona br. 48 ( kod advokata Esada Hrvačića)
149. SIJERČIĆ (Hasana) ALMILA iz Tuzle ul. Musala br.3 (kod advokata Mulahasanović Alma)
150. SIKIMIĆ (Đorđa) SAŠA iz Sarajeva ul. Geradačačka br. 35 (kod advokata Galijatović Alije)
151. SIPOVIĆ (Sejfudin) ZIJAD iz Sarajeva ul. Ruđera Boškovića br. 117 (kod advokata Sipović Mirsada)
152. SITNIĆ (Zijada) ADMIRA iz Sarajeva ul. Gradačačka br.104 (kod advokata Biser Adnana)
153. SKENDERAGIĆ (Sauda) AIDA iz Sarajeva ul. Gonji Velešići BR. 163 (kod advokata Mujčinović Amile)
154. SMAJLOVIĆ (Zijada) ELDINA iz Sarajeva ul. Kemala Kapetanovića br. 8 (kod advokata Alić Denisa)
155. SULJIĆ (Edina) ADNAN iz Sarajeva ul. Hamdije Kreševljakovića br. 11 (kod advokata Suljić Edina)
156. ŠAČIĆ (Šefika) ADISA iz Sarajeva ul. Gatačka br. 1 (kod advokata Šačić Edina)
157. ŠEHBAJRAKTAREVIĆ-NURBOJA (Muhameda) SMARAGDA iz Sarajeva ul. Bulevar Meše Selimovića br. 63 (kod advokata Zumrete Akagić Bavčić)
158. ŠEHOVIĆ (Midhata) MINELA iz Sarajeva ulica Maršala Tita broj 11 (kod advokata Vahdeta Ibranovića)
159. ŠEHOVIĆ (Seada) SANJIN iz Sarajeva ulica Muse Ćazima Ćatića br. 4 (kod advokata Inje Pašalić)
160. ŠEJTANIĆ (Esad) IRMA iz Sarajeva ul. Antuna Hangija br. 11 (kod advokata Tarika Potogije)
161. TAHIROVIĆ (Miralema) MINELA iz Sarajeva ul. Ilirska br. 193 (kod advokata Džafić Enesa)
162. TALJANOVIĆ (Ismeta) NEDIM iz Srajeva ul. Potoklinica br. 28 (advokatsko društvo „MARIĆ & CO“)
163. TERZIMEHIĆ (Harisa) LEJLA iz Sarajeva ul. Malta br.7 (kod advokata Čelik Kerima)
164. TRGO (Seada) EMIRA iz Sarajeva ul. Safeta Hadžića br. 86/II (kod advokata Plećan Asifa)
165. VIDOVIĆ (Adia) MIRZA iz Sarajeva ul. Višnjik br. 34a (kod advokata Crnalić Asima)
166. VRABAC (Miralema) ADMIR iz sarajeva ul. Tuzlanska br. 34 (kod advokata Plećan Asifa)
167. VRAGOVIĆ (Vlade) IVANA iz Sarajeva ul. Brčanska br. 1 (kod advokata Milanović Lalić Mirne)
168. VRANEŠIĆ (Hilmija) ALDINA iz Sarajeva ul. Briješće brdo br. 114 (kod advokata Sadika Hote)
169. VUČIJAK (Branka) ATINA iz Sarajeva ul. Kranjčevićeva br. 30 (kod advokata Esada Hrvačića)
170. ZEJČIROVIĆ (Mehe) MAIDA iz sarajeva ul. Ahmeta Ljubunčića br. 6 (kod advokata Kramar Dragana)
171. ZIJADIĆ (Selmana) SEAD iz Sarajeva ul. Teheranski trg br. 7 (kod advokata Zijadić Selmana)
172. ZUKIĆ (Amir) SEMIR iz Olova ul. Krivajska bb (kod advokata Sulejmana Kadića)
173. ZVIZDIĆ (Esada ) SABINA iz Sarajeva ul. Envera Čolakovića br. 7 (kod advokata Hrvačić Esada)
174. ŽUTIĆ (Hasana) BERINA iz Sarajeva ul. Alije Nametka br. 36 (kod advokata Mirsade Beganović Žutić)