Spisak advokatskih pripravnika


 

 1. ALIKADIĆ (Fuada) JASMIN iz Vogošće ul. Tome Mendeša br. 59 (kod advokata Fahrudina Ibrišimović)
 2. ALIŠAH (Nedžada) MIRZA iz Sarajeva ul. M. Marulića br. 23/V (kod advokata Vasvije Vidović)
 3. ARNAUT (Srđana) DUNJA iz Sarajeva ulica Đ. Mazalića br.2 ( kod advokata Mehmeda Spaho)
 4. ARNAUTOVIĆ (Sadika) DŽENITA iz Sarajeva ul. Ive Andrića br.4 (kod advokata Kadrije Kolić)
 5. BAHTOVIĆ (Suada) ADI iz Sarajeva ul. Omladinskih Radnih brigada br. 9 (kod advokata Senada Bilić)
 6. BAJRAKTAREVIĆ (Amira) ARMIN iz Sarajeva ul. H. Hadžibegića br.2 (kod advokata Šemse Temin)
 7. BAJRAMOVIĆ (Kasima)AMAR iz Sarajeva ul. Nerkeza Smailagića br.17 (kod advokata Seada Miljković)
 8. BAJREKTAREVIĆ (Ramiza) MEVLIDA iz Sarajeva ul. Maršala Tita br. 11 (kod advokata Branka Marić)
 9. BAJROVIĆ (Smail) SAMIR iz Sarajeva ul. Behdžeta Mutevelića br. 31 (kod advokata Femila Čurta)
 10. BEČIĆ (Esada) DŽENANA iz Sarajeva ul. Malta do 17 (kod advokata Esada Hrvačić) 
 11. BERKOVAC (Abdulaha) VELIDA iz Sarajeva ul. Čadordžina br. 35 (kod advokata Hakije Kurtović)
 12. BOSTO (Senada) DŽENITA iz Sarajeva ul. M. Hadžijahića 31 (kod advokata Lejle Sijerčić)
 13. BOŠNJAK-LONDON (Zvonimira-Ivana) BOJANA iz Sarajeva ul. Maršala Tita br.8 (kod advokata Branka Marić)
 14. BRADIĆ (Saliha) NEGRA iz sarajeva ul. Bolnička br.34 (kod advokata Kerima Karabdića)
 15. CERIC (Azimira) VEDRAN iz Sarajeva ul. Rudolfa Rude Tomića br. 32 ( koda advokata Lejle Sijerčić)
 16. ČAGALJ (Fuada) EDINA iz Sarajeva ul. Edhema Mulabdića br.3 (kod advokata Branka Marić)
 17. ČAUŠEVIĆ (Envera) RENEA iz Sarajeva ul. H. Redžića br. 8 (kod advokata Nedeljka Bursać)
 18. ČAVALIĆ (Muje) EMINA iz Sarajeva ul. (kod advokata Mirsada Arslanagić)
 19. ČELJO (Edhema) AJLA iz Sarjeva ul. Musala br. 5 (kod advokata Hajrana Zeba)
 20. ČILIĆ (Bajre) NINO iz Sarajeva ul. Karpuzova br.6 (kod advokata Bajre Čilića)
 21. ĆORLUKA (Joze) IGOR iz Vareša ul. Ćamilov potok br. 47 (kod advokata Zlatka Petrović)
 22. DALAČ (Faruka) ĐANA iz Sarajeva ul. Olimpijska br.9 (kod advokata Adine Buzurović)
 23. DELALIĆ (Dževada) MIRNA iz Tuzle ul. Mahmuta Bušatlije br. 11 (kod advokata Vasvija Vidović)
 24. DEMIROVIĆ (Elmasa) SELMA iz Sarajeva ul. Marka Marulića br. 21 (kod advokata Branka Marić)
 25. DIZDAR (Mihreta) SLAVEN iz Sarajeva ul. I. Ljubovića broj 1 (kod advokata Branka Marić)
 26. DIZDAREVIĆ ( Zudina) ANIDA iz Sarajeva ul. Behdžeta Mutevelića br. 49 ( kod advokata Adine Buzurović)
 27. DUPOVAC (Ediba) FEĐA iz Sarajeva ul. Safet-bega Bašagića br. 71a (kod advokata Mehmeda Spaho) 
 28. DŽAFIĆ (Enesa) NEJLA iz Sarajeva ul. Sarajevskih gazija br. 75 (kod advokata Enesa Džafić)
 29. DŽEBIĆ (Rifata) BELMA iz Sarajeva ul. S. Mandića Dende br. 6 (kod advokata Muhidina Kapo)
 30. DŽINO (Atifa) ELMEN iz Sarajeva ul. H. Sućeske br. 8 (kod advokata Esada Hrvačića)
 31. DŽUBUR (Sead) ENTEZAM iz Sarajeva ul.Husrefa Redžića br. 17 (kod advokata Branka Marića)
 32. ĐOZO (Hasana) AMELA iz Goražda ul. Ferida Dizdarevića br. 11 (kod advokata Omera Borovac)
 33. EFENDIĆ (Envera9 AHMET iz Sarajeva ul.Koturova br.8 (kod advokata Branka Marić)
 34. FEJZIĆ (Smaila) AHMED iz Sarajeva ul. Petra Sinana Šahina br. 19 (kod advokata Smaila Fejzić)
 35. FERIZ (Asima) ASIMA iz Sarajeva ulica Sedrenik broj 46a ( kod advokata Ismeta Hamzić)
 36. GAVRANKAPETANOVIĆ (Bekir) DŽEMILA iz Sarajeva ul. Avde Hume br.7 (kod advokata Bekira Gavrankapetanović)
 37. GAVRANOVIĆ (Hašima) VEDRAN iz Sarajeva ul. Zmaja od Bosne br. 18 (kod advokata Asifa Plećana)
 38. GAZIĆ (Ferida) EMIR iz Sarajeva ul. Sagardžija br. 32 (kod advokata Feride Hadžimuratović)
 39. GLIŠIĆ  (Dragana) MAJA iz Sarajeva ul. Goruša br. 2 (kod advokata Branka Marić)
 40. GOGIĆ (Enesa) MIRZA iz Sarajeva ul. Antuna Hangija br. 94 (kod advokata Gorana Varunek)
 41. GUČIĆ (Davora) DANIJEL iz Sarajeva ul. Bosanska br.6 (kod advokata Aide Husić)
 42. HADŽIAHMETOVIĆ (Enesa) ARIJANA iz Sarajeva ul. Ložionička br.7 (kod advokata Branka Marić)
 43. HADŽIALIĆ (Nizo) JASNA iz Sarajeva ulica Toromanova broj 7 (kod advokata Senada Bilića)
 44. HADŽIĆ (Hazima) EMIN iz Sarajeva ul. Enver Šehovića 11 (kod advokata Branko Marić)
 45. HADŽIĆ (Izeta) FARUK iz Sarajeva ulica H. Brkića broj 47 (kod advokata Murise Makarević)
 46. HADŽIOSMANOVIĆ (Hasana) ALISA iz Sarajeva ul. Emerika Bluma br. 9/III (kod advokata Taibe Purišević)
 47. HAKALOVIĆ (Nasifa) DALILA iz Sarajeva ul. Ložionička br. 5 ( kod advokata Dragana Kramar)
 48. HASANOVIĆ (Beće) EMIR iz Sarajeva ul. Merhemića Trg br. 12 (kod advokata Emine Hasanović)
 49. HASANOVIĆ (Seada) LEJLA iz Sarajeva ul. Grbavička br.8A (kod advokata Branka Marić)
 50. HASIĆ (Ešrefa) DIJANA iz Sarajeva ul.Marka Marulića br. 19 (kod advokata Omara Mehmedbašić)
 51. HAVERIĆ (Ruždije9 LEJLA iz Sarajeva ul. Žrtava fašizma br.11 (kod advokata Edine Rešidović)
 52. HODŽIĆ (Envera) BELMA iz Sarajeva ul. Goloderica br.35 (kod advokata Branka Marić)
 53. HODŽIĆ (Šahbaza) EMINA iz sarajeva ul. Hasana Kaimije br. 4 (kod advokata Mirsada Sipović)
 54. HODŽIĆ (Mirsada) MERIMA iz Sarajeva ul. Kolodvorska br.7 (kod advokata Mehmeda Spahe)
 55. HODŽIĆ (Jusufa) SELMA  iz Sarajeva ul. Behdžeta Mutevelića broj 53 ( kod advokata Kerima Karabdić)
 56. HUSKIĆ (Osmana) NUSMIR iz Tešnja ulica Maria Mikulića 16 (kod advokata Branka Marića)
 57. IBRIŠIMOVIĆ (Fahrudina) ZLATKO iz Sarajeva ul. Trampina br. 8 (kod advokata Fahrudina Ibrišimović
 58. IŠERIĆ (Alije) FATIMA iz Semizovca ul. Podgaj do 53 (kod advokata Hakije Kurtović)
 59. JAMAKOSMANOVIĆ (Hlida) BELMA iz Sarajeva ul. Mehmeda paše Sokolovića (kod advokata Namika Silajdžić)
 60. JELIČIĆ (Draška) MIA  iz Sarajeva ul. Silvije Strahimira Kranjčevića br. 13 ( kod advokata Amre Gurde)
 61. KAFEDŽIĆ (Edina) SELMA iz Sarajeva ul. Maršala Tita br.31 (kod advokata Asim Crnalića) 
 62. KARADŽA (Faruka) AJLA iz Sarajeva ul. Vrbovska br. 6 (kod advokata Sanela Nezirić)
 63. KAROVIĆ (Senada) LEJLA iz Sarajeva ul. Mihrivode br.22 (kod advokata Emira Kovačević)
 64. KOBILJAK (Sulejmana) ADMIR iz Sarajeva ul. Novi Rezervoar br. 2 (kod advokata Mehmeda Spahe)
 65. KOLAŠINAC (Abida) VEDAD iz Sarajeva ul. Cicin Han br.35 (kod advokata Edine Jahić i Tanje Hadžagić)
 66. KOMARICA (Murisa) MERSIHA iz Sarajeva ul. Branislava Nušića br. 109 ( kod advokata Nedžle Šehić)
 67. KORADŽIJA (Mirsada) MELISA iz Sarajeva ul. Derviša Numića br. 1A (kod advokata Midhata Kočo)
 68. KOVAČEVIĆ (Eseda) AMILA iz Sarajeva ul. Alipašina br. 53 (kod advokata Amile Eterović)
 69. KREHO (Senada) ADI iz sarajeva ul. Mis Irbina br.20 (kod advokata Senada  Kreho)
 70. KUREŠEPI (Sakiba) GORAN iz Sarajeva ulica Olimpijska broj 1 (kod advokata Ismeta Hamzić)
 71. KUSTURA (Halila) SAMIRA iz Sarajeva ul. Banjalučka br.25 (kod advokata Amile Eterović)
 72. LUBARDA (Vojka) DARINKA iz Sarajeva Dž. Bijedića br. 81 (kod advokata Nenada Maglajlić)
 73. LUŠIJA (Nihada) TARIK iz Sarajeva ul. Bistrik medresa br. 10 (kod advokata Alena Nakić)
 74. MAKSIMOVIĆ (Predraga) MAJA iz Sarajeva ul. Olimpijska br.34 (kod advokata Asifa Plećan)
 75. MEŠIĆ (Mirsada) AIDA iz Sarajeva ul. Maria Mikulića br. 32 (kod advokata Sadika Hote)
 76. MEZETOVIĆ (Rize) SELMA iz Maglaja ul. 7 Ulica broj 6 (kod advokata Kerima Karabdića)
 77. MEZILDŽIĆ (Huseina) SELMA iz Sarajeva ul. S. Mandića Dende br. 2 (kod advokata Ismeta Hamzić)
 78. MRKONJA (Ibrahima) BAKIR iz Sarajeva ul. Jezero br. 9 (kod advokata Feđada Začiragić)
 79. MURATOVIĆ (Jasmira) ILVANA iz Sarajeva ul. Dajanli Ibrahimbega br.16 (kod advokata Jasmira Muratović)
 80. MUŠIĆ ( Huseina) MAJDA iz Sarajeva ul. Ejuba Ademovića br.28 (kod advokata Nedžle Šehić)
 81. MUZUROVIĆ (Edim) AMILA iz Sarajeva ul. Dž. Bijedica br. 54 (kod advokata Edima Muzurović)
 82. NOVALIĆ (Osmana) ENSAR iz Sarajeva ul. Bolnička br.22 (kod advokata Emira Kapidžić)
 83. OLOVČIĆ (Irfana) EMIN iz Sarajeva ul Arapova br.33 (kod advokata Branka Marić)
 84. ORUČ (Midhata) ALIJA iz Sarajeva ul. Gorica br.2 (kod advokata Ahmeda Žilić)
 85. OMERAGIĆ (Ejuba) ADNA iz Sarajeva ul. Behdžeta Mutevelića br. 3 (kod advokata Samine Skopak)
 86. OSMIĆ (Osmana) INDIRA iz Sarajeva ul. Dr. Fetaha Bečirbegovića br. 29 (kod advokata Feđada Začiragić)
 87. OSMIĆ-TARANIŠ (Ibrahima) EDINA iz Sarajeva ul. Soukbunar br. 105 (kod advokata Murise Makarević) 
 88. PARAĆ (Hivze) SELMA iz Sarajeva ul. Franjevačka br. 4 (kod advokata Emira Kovačević)
 89. PEŠTO (Senada) SANIN iz Sarajeva ul. Zaima Šarca br.34 (kod advokata Zlatka Petrovića)
 90. PILAVAC (Zlatka) MERSIHA iz Hrasnice Crnih Labudova br.6 (kod advokata Kadrije Kolić)
 91. PIZOVIĆ (Seada) SENAD iz Srajeva ul.M.M. Bašeskije br. 4 (kod advokata Nikice Gržić)
 92. PJANO (Zufera) VILDAN iz Goražda UL. 43. Drinske brigade br.14 (kod advokata Zufera Pjano)
 93. POLJO (Seada) ILVANA iz Sarajeva ul. Marice Uherke br.3 (kod advokata Sadika Hote)
 94. RADIĆ (Berine) ENA iz Sarajeva ul. B. Mutevelića br. 59 (kod advokata Džemila Sabrihafizović)
 95. RAŠEVIĆ (Milorada) DUNJA iz Sarajeva ul. Envera Šehovića br. 60 (kod advokata Nade Filipović)
 96. REMIĆ (Nikole) ALEKSANDAR iz Sarajeva ul. Porodice Ribar br. 1 ( kod advokata Rusmira Karkin)
 97. RUVIĆ (Fuada) AMIN iz Sarajeva ul. Radnićka br. 46 ( kod advokata Damira Alagić)
 98. SABRIHAFIZOVIĆ (Džemila) SANJA iz Sarajeva ul. Augusta Brauna br.6 (kod advokata Edine Rešidović)
 99. SARIĆ (Borisa) SVJETLAN iz Sarajeva ul. Husrefa Redžića br.1 ( kod advokata Zlatka Tirić)
 100. SEJDIĆ (Rame) NERMINA iz sarajeva ul. Trg Oteškog Bataljona br. 48 ( kod advokata Esada Hrvačića)
 101. SELMAN (ASIMA) DIJANA iz Sarajeva ul. Olimpijska br.8 (kod advokata Amele Filipović)
 102. SMAJIĆ (Senahidina NAJDA iz Sarajeva ul. F.Jahića Španca br.113 (kod advokata Sanele Mujarić)
 103. SMAJLOVIĆ (Suada) SANJIN iz Sarajeva ul. Kaukčijina br. 41 (kod advokata Inje Pašalić)
 104. SOFTIĆ-GRIVIČIĆ ( Čamila) VALIDA iz Sarajeva ul. Prvomajska br.39 (kod advokata Hamida Džandžanović)
 105. SPAHIĆ (Nijaza) ADMIR iz Sarajeva ul. Geteova br.7 (kod advokata Adisa Oprašić)
 106. SPAHO (Mehmeda) EMIR iz Sarajeva ul. Franjevačka br.18 (kod advokata Mehmeda Spahe)
 107. SPAHO (Mehmeda) SELMA iz Sarajeva ul. Franjevačka br. 18 (kod advokata Mehmeda Spahe)
 108. STANIŠIĆ (Zorana) DRAGAN iz Lapišnice ul. Lapišnica (kod advokata Inje Pašalić)
 109. ŠAHINPAŠIĆ (Zaima) EMIR iz Sarajeva ul. Teheranski trg br.5 (kod advokata Inje Pašalić)
 110. ŠEHIĆ (Enesa) ANELA iz Sarajeva ul. Odobašina br.48 (kod advokata Behije Ljubović -Aganović)
 111. ŠKRBO (Armina) LEA iz Sarajeva ulica Despićeva br. 1 (kod advokata Branka Marić)
 112. TANDIROVIĆ (Slobodana) NINA iz Sarajeva ul. Hotonj br.3 (kod advokata Edise Peštek)
 113. TIHIĆ (Alije) FEĐA iz Sarajeva ul. Malta br.7 (kod advokata Zlatana Romano)
 114. TIRIĆ (Zlatka) AIDA iz sarajeva ul. Josipa Vancaša broj 10 (kod advokata Zlatka Tirić)
 115. TOMIĆ (Nusreta) ANISA iz Sarajeva ul. Semira Frašte 10 ( kod advokata Branka Marića)
 116. TRIVUN (Veljke) GORAN iz Sarajeva ul. Nedima Filipovića br. 112 (kod advokata Adnana Biser)
 117. TURKOVIĆ (Hadže) EMINA iz Sarajeva ul. Mratnjevače br. 35 (kod advokata Hakije Kurtović)
 118. VESELINOVIĆ (Veljke) BOJAN sa Pala ul. Krivače bb (kod advokata Mithata Koče)
 119. ZUKIĆ (Amir) SEMIR iz Olova ul. Krivajska bb (kod advokata Asifa Plećana)
 120. ŽDRALE (Petra) JELENA iz Sarajeva ul. Bulevar M. Selimovića br. 33 (kod advokata Nade Filipović)