Spisak likvidatora - Kantonalni sud


 1. Likvidator advokatske kancelarije MAIDE BIKIĆ je advokat Sedad Kadić
 2. Likvidator advokatske kancelarije GRABOVAC PETRA je advokat Ifet Feraget
 3. Likvidator advokatske kancelarije RIZAH HADŽIĆA je advokat Sulejman Kadić
 4. Likvidator advokatske kancelarije LJUBOMIRA LUKIĆA i MAHMUTA MUFTIĆA je advokat Emina Biščević
 5. Likvidator advokatske kancelarije MEHE MURATBEGOVIĆA je advokat Amir Salihagić
 6. Likvidator advokatske kancelarije BORIŠE STANIĆA je advokat Almir Selimović
 7. Likvidator advokatske kancelarije BRANKA SUNARIĆA je advokat Jakša Mitrović
 8. Likvidator advokatske kancelarije NENADA ŠELEDE je advokat Suzana Tanović
 9. Likvidator advokatske kancelarije DŽEVDETA ŠLAKU je advokat Bećir Kosovac
 10. Likvidator advokatske kancelarije SALIHA KARABDIĆA je advokat Kerim Karabdić
 11. Likvidator advikatske kancelarije NADE TRBARIĆ je advokat Mirza Hadžić
 12. Likvidator advokatske kancelarije SEVIME SALI je advokat Zlatan Terzić
 13. Likvidator advokatske kancelarije ANKICE VUKOSAV je advokat Ismet Hamzić
 14. Likvidator advokatske kancelarije ISMETA ŠEFKIĆA je advokat Izet Laličić   
 15. Likvidator advokatske kancelarije ELJUBA SMAJLAGIĆA je advokat  Abidin Hafizović
 16. Likvidator advokatske kancelarije MUJE GEC je advokat Sakib Ibrahimović
 17. Likvidator advokatske kancelarije HRISTIFORA JOKIĆA je advokat Dragiša Jokić iz Istočnog Sarajeva
 18. Likvidator advokatske kancelarije SOTE SOTIROV je advokat Ismet Mehić
 19. Likvidator advokatske kancelarije SAFETA PILAV  je advokat Salko Pilav
 20. Likvidator advokatske kancelarije NASIHE ALIĆ  je advokat Binasa Abaspahić
 21. Likvidator advokatske kancelarije ZDRAVKE BAGO  je advokat Amir Ahmetspahić
 22. Likvidator advokatske kancelarije MUGDIMA BRAČKOVIĆA  je advokat JASMINA CERO
 23. Likvidator advokatske kancelarije MUŠIRA BRKIĆA  je advokat Rusmira Brkić
 24. Likvidator advokatske kancelarije ATIFA DŽAFO  je advokat Haris Džafo
 25. Likvidator advokatske kancelarije ZINETA DŽANBEGOVIĆ  je advokat Elvedin Omerović
 26. Likvidator advokatske kancelarije NERMINKE HAMIDOVIĆ  je advokat Sedad Kadić
 27. Likvidator advokatske kancelarije MILOŠA JOVOVIĆA  je advokat Momo Ćerić
 28. Likvidator advokatske kancelarije NEDŽADE KAPIDŽIĆ  je advokat Emir Kapidžić
 29. Likvidator advokatske kancelarije SANELE KARIĆ  je advokat Armin Mušija
 30. Likvidator advokatske kancelarije DŽEVADA PAZALJE  je advokat Goran Gligić
 31. Likvidator advokatske kancelarije SEFEDINA SULJEVIĆA  je advokat Džemail Bećirović
 32. Likvidator advokatske kancelarije NEDIMA STRIK  je advokat Nehir Serdarević
 33. Likvidator advokatske kancelarije MERDŽANE ŠKALJIĆ  je advokat Jasmina Škaljić
 34. Likvidator advokatske kancelarije HAMIDA SELIMOVIĆA  je advokat Sakib Ibrahimović
 35. Likvidator advokatske kancelarije VESNE TATARAGIĆ  je advokat Sulejman Kadić
 36. Likvidator advokatske kancelarije INDIRE TURKMANOVIĆ  je advokat Emina Hasanović
 37. Likvidator advokatske kancelarije OSMANA GERIN je advokat Goran Gerin
 38. Likvidator advokatske kancelarije EME HODŽIĆ – ALIĆ je zajednička advokatska kancelarija „Salihagić Amir i Mušija Armin“
 39. Likvidator advokatske kancelarije VESNE KRESO je advokat Vesna Ključo
 40. Likvidator advokatske kancelarije ŠEVKE ŠAHBEGOVIĆ je advokat Senad Dupovac
 41. Llikvidator advokatske kancelarije AHMEDA HODŽIĆ je advokat Salem Čeho
 42. Likvidator advokatske kancelarije DRAGOMIRA TRBARIĆ je advokat Mirza Hadžić
 43. Likvidator advokatske kancelarije ZIJADA HADŽIMURATOVIĆ je advokat Ferida Hadžimuratović
 44. Likvidator advokatske kancelarije ENVERA HRAPOVĆ je advokat Hamdo Kulenović
 45. Likvidator advokatske kancelarije IBRAHIMA CRNOVRŠANIN je advokat Muzafer Jajagić
 46. Likvidator advokatske kancelarije ŠAĆIRA ČANO je advokat Adnan Novo
 47. Likvidator advokatske kancelarije JASMINE ŠKALJIĆ je advokat Tarik Kapetanović
 48. Likvidator advokatske kancelarije MUHAMEDA SUŠIĆ je advokat Kerim Čelik
 49. Likvidator advokatske kancelarije AZRE ŠEHU-ČOVRK je advokat Suzana Tanović
 50. Likvidator advokatske kancelarije MIRSADA ČEMANA je advokat Nadira Omahić
 51. Likvidator advokatske kancelarije HAJRUDINA HADŽIMURATOVIĆ je advokat Meliha Filipović
 52. Likvidator advokatske kancelarije EMIRE BABIĆ je advokat Nada Filipović
 53. Likvidator advokatske kancelarije FADILA DRINA je advokat Aida Husić
 54. Likvidator advokatske kancelarije MLADENA ŠARENAC je advokats Binasa Abaspahić
 55. Likvidator advokatske kancelarije KRSTE POLIĆ je advokat Ranko Ćajić
 56. Likvidator advokatske kancelarije SAKIMA KUDIĆ je advokat Sulejman Kadić
 57. Likvidator advokatske kancelarije MUHAMEDA SUŠIĆ je advokat Kerim Čelik
 58. Likvidator advokatske kancelarije SALIHE REDŽIĆ je advokat Feđad Začiragić
 59. Likvidator advokatske kancelarije GORDANE DRAGIČEVIĆ je advokat Mirza Hadžić
 60. Likvidator advokatske kancelarije MILANA MALBAŠIĆ je advokat Nikolija Grbić
 61. Likvidator advokatske kancelarije VOJE MEKTEROVIĆA je advokat Dragan Međović
 62. Likvidator advokatske kancelarije HARISA BOJIĆM je advokat Sead Gajević
 63. Likvidator advokatske kancelarije SAŠE JOVANOVIĆ je advokat Aida Husić
 64. Likvidator advokatske kancelarije AMIRA AHMETSPAHIĆ je advokat Safet Medošević
 65. Likvidator advokatske kancelarije ASIMA KADRIBAŠIĆ je advokat Emir Kosovac
 66. Likvidator advokatske kancelarije AVDE ŠKALJIĆ je advokat Sulejman Kadić 
 67. Likvidator advokatske kancelarije MERSUDINA PRUŽAN je advokata Kerim Čelik
 68. Likvidator advokatske kancelarije AZRE JAMAKOVIĆ je advokat Edin Suljić
 69. Likvidator advokatske kancelarije MEHMEDA ZEČIĆ je advokat Fahrudin Tefterdarija
 70. Likvidator advokatske kancelarije NAZIFA EFENDIĆ je advokat Emir Kapidžić