Međunarodni linkovi

Pretraživači

FIND LAW
www.findlaw.com/
Mnoštvo podataka o američkom pravu razvrstanih po oblastima sa integralnim tekstovima propisa i sudskom praksom. Postoji i imenik advokata razvrstanih po specijalnostima u federalnim državama u kojima rade.

CELEX
europa.eu.int/celex/
Baza propisa Evropske zajednice na 11 jezika, među kojima nije naš. Pretraživanje baze dostupno je samo članovima.

HIEROS GAMOS
www.hg.org/
Veoma bogata baza podataka sa mnoštvom propisa iz cijelog sveta, sudskom praksom, imenikom advokata, sudskih veštaka i sl.

JURIST
jurist.law.pitt.edu/
Akademski sajt pravnih teoretičara i praktičara stvoren u Pitsburgu. Pored mnoštva podataka veoma je zanimljiv diskusioni forum preko koga je vođena živa polemika o pravnim osnovama NATO intervencije u Jugoslaviji.

LAW LINKS
www.lawlinks.com/
Ovde se mogu naći brojni linkovi za internet prezentacije pravnih sajtova.

 

Evropsko pravo i institucije

EVROPSKA UNIJA
europa.eu.int/
Prezentacija ove jake evropske organizacije na 20 jezika, među kojima je i slovenački, ali ne i na naš.

PRAVNA REGULATIVA EVROPSKE UNIJE
europa.eu.int/eur-lex/
na 11 jezika, među kojima nije i naš.

EVROPSKI PARLAMENT DOKUMENTI
www.europarl.eu.int/index/docs_en.htm
Dokumenti Evropskog Parlamenta na 11 jezika

EVROPSKI SUD
www.curia.eu.int/en/
Ovaj sud je nadležan za članice Evropske Unije.

EVROPSKI OMBUDSMAN
www.euro-ombudsman.eu.int
Institut zaštite ljudskih prava koji dugo postoji u evropskim zemljama a uskoro treba da bude uvedeni u naš pravni sistem.

SAVJET EVROPE U STRAZBURU
www.coe.int
Insitutcija čiji je član i naša Državna zajednica. Odluke ovog organa obavezuju našu zemlju.

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
www.echr.coe.int
Ratifikacijom Konvencije o zaštiti ljudskih prava i elementarnih sloboda nadležnost ovog suda proširena je i na našu zemlju. Naši građani mogu neposredno tražiti pravnu zaštitu kod ovog suda kad smatraju da su im povređena prava iz Konvencije kada sva raspoloživa domaća pravna sredstva budu iscrpljena.

 

Baze stranih pravnih propisa

AUSTRIJA
www.ris.bka.gv.at

VELIKA BRITANIJA
www.llrx.com/features/uk2.htm

FRANCUSKA
www.llrx.com/features/french.htm
www.jura.uni-sb.de/france/Law-France
www.admi.net/min/law

La village de la justice
www.village-justice.com

Le journal officiel de la Republique Francais
www.admi.net/jo/index.html

Francuski riječnik privatnog prava
www.perso.club-internet.fr/sbraudo

NJEMAČKA
www.jusline.de/
Ovde se može naći obilje podataka o njemačkom pravu, advokatima i sl.
Njemački sajt na engleskom jeziku
www.iuscomp.org/gla/

KANADA
www.llrx.com/features/canadian4.htm

USA KONGRES
www.lcweb.loc.gov
Internet pravna biblioteka

FRANCUSKA
Law France
www.jura.uni-sb.de/france/Law-France

RUSIJA
law.optima.ru/

 

Advokatske komore i udruženja

MEĐUNARODNA UNIJA ADVOKATA
www.uianet.org/index.jsp

MEĐUNARODNA ASOCIJACIJA ADVOKATA
www.ibanet.org

ADVOKATSKA KOMORA EVROPSKE UNIJE
www.ccbe.org

SAVEZ EVROPSKIH ADVOKATSKIH KOMORA
www.fbe.org

EVROPSKA UNIJA ADVOKATA
www.uae.lu

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH EVROPSKIH ADVOKATA
www.aiel.com

EVROPSKO UDRUŽENJE ADVOKATA ZA PRIVREDNO PRAVO
www.ecla.org

EVROPSKO UDRUŽENJE ADVOKATA KRIVIČARA
www.3gis.co.uk/pages/ecba.htm

EVROPSKO UDRUŽENJE MLADIH ADVOKATA
www.eyba.org/home.asp

ADVOKATI BEZ GRANICA
www.lawyerswithoutborders.org

AMERICAN BAR ASSOCIATION
www.abanet.org
Sajt najbrojnijeg udruženja pravnika u svijetu. Dio sajta dostupan je samo članovima udruženja. Za nas je posebno interesantan program za centralnu i istočnu Evropu pod nazivom ABA CELLI.

ADVOKATSKA KOMORA KANADE
www.cba.org/CBA/Gate.asp
Sajt je uređen na engleskom i francuskom jeziku.

ADVOKATSKA KOMORA KVEBEKA
www.barreau.qc.ca

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
www.odvj-komora.hr
Sajt sadrži imenik hrvatskih advokata, odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava. Sajt takođe sadrži i elektronska izdanja časopisa "Odvjetnik" počev od 1997. godine, te propise o radu advokata (Zakon o odvjetništvu, Statut Odvjetničke komore Hrvatske i Kodeks profesionalne etike).

ADVOKATSKA KOMORA MAKEDONIJE
www.mba.org.mk
Pored imenika advokata na sajtu se nalaze i propisi o advokaturi u Makedoniji.

ADVOKATSKA KOMORA PARIZA
www.paris.barreau.fr
Pored aktuelnih vesti moze se naci francuski pravni rečnik, propisi o besplatnoj pravnoj pomoći i medijacii,

THE GENERAL COUNCIL OF THE BAR
www.barcouncil.org.uk

LAW SOCIETY OF ENGLAND AND WALES
www.lawsoc.org.uk

 

Međunarodne organizacije i sudovi

UJEDINJENE NACIJE
www.un.org

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE
www.icj-cij.org

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU
www.un.org/icty

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
www.iccnow.org

 

Časopisi

LA REVUE DE DROIT DES AFFAIRS INTERNATIONALE
www.iblj.com

HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY
www.jolt.law.harvard.edu

OXFORD INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY
www3.oup.co.uk/jnls/list/inttec/

Officia deserun

Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt i culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.