SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Čet, 06. Jul. 2023.


Advokatska/Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA

SARAJEVO

 

Regionalna advokatska komora Sarajevo dana 06.07.2023. godine izdaje sljedeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Vezano za jučerašnje izjave gospodina Muriza Memića koje su prenešene u medijima nakon glavnog pretresa u predmetu Zijad Mutap i drugi koji se vodi pred Sudom Bosne i Hercegovine, a koje su odnose na advokatu Kolić Kadriji iz Sarajeva, jednog od branilaca u tom predmetu, Regionalna advokatska komora Sarajevo ističe da su ovakve izjave atak na advokata Kolić Kadriju, njegovu funkciju branioca i neovisnu i slobodnu advokatsku profesiju. Osuđujemo ovakav vid komunikacije u javnom prostoru i napad na kolegu Kadriju Kolića.

Imajući u vidu osnovne principe advokature, dužnosti advokata u pružanju pravne pomoći, nezavisnost advokata u radu, držimo da je nedopustivo da advokati budu izloženi verbalnom napadu učesnika u postupku ili oštećenih lica, samo iz razloga što brane lice koje je optuženo za određeno krivično djelo. Na advokate se ne smije vršiti pritisak zato što rade svoju časnu dužnost, ne smije im se prijetiti i ne smiju se izlagati medijskom linču.

Zakon o advokaturi FBiH osigurava pružanje stručne pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava. Advokatura koja je dio pravosuđa Bosne i Hercegovine mora djelovati u takvim okolnostima u kojim se poštuje kao samostalna i profesionalna djelatnost, bez zastrašivanja i prijetnji prema advokatima zbog bilo kakve radnje koja je izvršena u skladu sa profesionalnim obavezama, standardima i Kodeksom advokatske etike. Obaveza je svih državnih organa da obezbijede obavljanje advokatske djelatnosti bez bilo kakve vrste pritiska na advokate. Regionalna advokatska komora Sarajevo će insistirati na strogom poštivanju prava advokata koja proizilaze iz Zakona o advokaturi FBiH i preduzimaće zakonom predviđene mjere radi zaštite interesa svojih članova.

PREDSJEDNIK

REGIONALNA ADVOKATSKA KOMORA SARAJEVO

Armin Mušija, advokat

Officia deserun

Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt i culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.